En av de viktigaste infrastrukturerna som varje modern ekonomi verkligen skulle kunna använda är ett effektivt, effektivt och höghastighetstågsystem. Även om bilar kan vara ett bekvämt transportsätt, kvävs städer under det stora antalet personliga fordon på vägarna. Luftföroreningar och trafikstockningar har blivit ett stort hinder för vägtransporter. Höghastighetstågssystem kan vända tendensen att storstäder sprider sig brett. Med eftersatta stadskärnor och tillväxt längs utkanten kan ett järnvägsnät spela en viktig roll för att vitalisera huvudgator. Betydelsen av tågtransporter inkluderar:

· Minskad trängsel

Det är ett enormt pris knutet till att vara fast i trafiken, som uppgår till tiotals miljarder pund varje år. Ett tillförlitligt tågsystem kan räcka långt för att minska trängseln på vägen. Ett enda spår har förmågan att Tågtransport gods många människor, helst vad en tiofilig motorväg kan ta emot – och viktigast av allt till en minimal kostnadsfraktion. Därför kan ett höghastighetståg erbjuda avlastning för en del av trafikstockningen. Som ett resultat kommer fler människor att kunna engagera sig i produktivt arbete.

· Mindre smog

De som är för bilar hävdar att tåg inte alltid är bränslesnåla. Men nivån av föroreningar och smog som produceras av det stora antalet bilar på vägen är extremt hög. Som ett resultat har många allvarliga sjukdomar blivit vanliga. Smogen med ett tåg är mycket mindre och detta förklarar varför järnvägstransporter anses vara ett miljövänligt färdsätt. Ett pålitligt järnvägssystem kan också bidra till att förbättra utrymmet för människor i städerna genom att minska antalet bilar. Detta gynnar inte bara de som bor i städerna, utan även de som besöker staden.

· Öka ekonomin

Fördelarna med ett pålitligt tågsystem är uppenbara ur många vinklar. Priserna för första tåget är billigare vilket gör levnadskostnaderna överkomliga. Dessutom erbjuder järnvägssystemet många sysselsättningsmöjligheter för dem som bygger och underhåller systemet och utbildar operatörer. Dessutom ökar en effektiv järnvägstransport produktiviteten eftersom arbetarna kommer till sina arbetsplatser i tid och sitter mindre i trafiken. Effektiva transporter av människor och varor kan avsevärt bidra till tillväxten i BNP.